De ‘tijdelijkheid’ van de situatie van de ruim 93.000 Oekraïense ontheemden in Nederland begint te knellen en vraagt een prijs – zowel voor he zelf als voor de samenleving. De EU-Richtlijn Tijdelijke Bescherming kan tot uiterlijk 4 maart 2025 verlengd worden, maar wat daarna gebeurt is onduidelijk: tot wanneer moeten gemeenten opvang blijven regelen, hoe lang kan een werkgever op een werknemer rekenen en tot wanneer krijgen Oekraïners een andere behandeling dan mensen die om vergelijkbare redenen hun land zijn ontvlucht? In zijn signalering ‘De prijs van tijdelijkheid. Perspectief voor Oekraïense ontheemden in Nederland’ (5 juli 2023) roept de Adviesraad Migratie daarom op tot meer duidelijkheid en een visie op de toekomst van ontheemde Oekraïners in Nederland.

Naast de inzet op terugkeer, ziet de adviesraad drie mogelijke richtingen om vervolg te geven aan het verblijf van ontheemde Oekraïners

This young couple is having a great time

Perspectief begint met het geven van duidelijkheid over verblijf en terugkeer. Het verdient de voorkeur om dit in Europees verband te regelen, zodat in alle lidstaten dezelfde regels gelden en secundaire migratie zoveel mogelijk wordt voorkomen. Indien dat proces niet slaagt moet de Nederlandse regering hierover zelf besluiten nemen. Naast de inzet op terugkeer, ziet de adviesraad drie mogelijke richtingen om vervolg te geven aan het verblijf van ontheemde Oekraïners: tijdelijk verblijf (een wederopbouwvergunning), niet-tijdelijk verblijf of een verblijfsvergunning als kennismigrant of student.

Nationale Migratiedialoog 2023
De signalering werd op 5 juli tijdens de door de Adviesraad Migratie georganiseerde Nationale Migratiedialoog 2023 aangeboden aan staatssecretaris Van der Burg. Tijdens de Migratiedialoog werd gesproken over de lokale opgaven voor Oekraïense ontheemden in Nederland en het bredere nationale en Europese perspectief daarvan, met onder andere L. Asscher (speciaal adviseur voor Oekraïne van de EC), H. Benthem (Opgavedirecteur Nieuwkomers (Oekraïne en asiel) Gemeente Den Haag) en vertegenwoordigers uit de Oekraïense gemeenschap, zoals Oksana Savchuk (Oekraïens Huis, Rotterdam).

Meer informatie over de signalering ‘De prijs van tijdelijkheid. Perspectief voor Oekraïense ontheemden in Nederland’

Meer informatie over de Nationale Migratiedialoog

Meer informatie over de eerste signalering ‘Langetermijnvisie nodig voor ontheemden Oekraïne’