Dirk Jan Koch is sinds februari 2024 secretaris-directeur van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Eerder was hij werkzaam bij onder meer het ministerie van Buitenlandse Zaken als speciaal gezant Kennisbeleid, als speciaal vertegenwoordiger Natuurlijke Hulpbronnen en als diplomaat.

Hij volgde Marja Kwast op, die in december 2023 de pensioengerechtigde leeftijd bereikte.

Dirk-Jan promoveerde in 2009 (cum laude) aan de Radboud Universiteit en richtte zich op geografische keuzes van internationale ontwikkelings-NGO’s. Zijn oratie ging over de ‘onbedoelde effecten van internationale samenwerking’.
Naast zijn functie voor de AIV werkt Dirk Jan een dag per week als bijzonder hoogleraar Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de Radboud Universiteit.