Het Adviescollege Veiligheid Groningen heeft twee nieuwe leden verwelkomd: mw. ing. J.E. Vink (Joyce) en mw. mr. C.M. van der Bas (Chila).

Met de aanstelling van Chila en Joyce heeft het ACVG nu de volle bezetting van vijf leden bereikt

Joyce Vink

Joyce is met terugwerkende kracht per 1 februari 2024 benoemd en stapt in de schoenen van voormalig ACVG-lid Jan Kees de Pagter. Hij heeft het ACVG tot zijn vertrek verrijkt met zijn kennis over de uitvoering van de versterkingsoperatie.

Nu de kaders voor de versterking zijn gevalideerd en vastgesteld, komen er meer vragen over de wijze waarop de versterking wordt uitgevoerd. Met haar ruime en praktische ervaring met de versterkingsoperatie in Groningen is Joyce een welkome aanvulling op het ACVG. Door haar werk bij onder meer architectenbureaus, ingenieursbureaus, een landelijke aannemer, hoger onderwijs en een uitvoeringsorganisatie voor aardbevingen weet ze wat er speelt en spreekt ze de taal van de uitvoering.

 Chila van der Bas

Chila van der Bas is per 18 maart 2024 lid van het ACVG. Ze gaat zich vooral richten op de maatschappelijke impact van adviezen over constructieve veiligheid: het welzijn en welbevinden van de Groningers. Dit is een nieuwe positie binnen het ACVG.

Het ACVG gaat namelijk meer dan voorheen meewegen hoe Groningers zijn adviezen over de constructieve veiligheid beleven en welke impact deze adviezen hebben. Dat volgt vanuit de taakuitbreiding van het ACVG, waarin een bredere opvatting van het begrip ‘veiligheid’ wordt opgenomen. Niet alleen een onveilig gebouw vormt namelijk een risico voor de bewoners, ook de stress en onzekerheid daarover kan gezondheidsproblemen geven.

Met Chila haalt het ACVG een zeer ervaren mensenrechtenjurist in huis, met focus op welzijn en (gezondheids)zorg. Ze is eerder onder andere lid geweest van de Adviescommissie werkelijke schade kinderopvangtoeslag en vice-voorzitter bij het College voor de Rechten van de Mens.

 Het ACVG op volle sterkte

Met de aanstelling van Chila en Joyce heeft het ACVG nu de volle bezetting van vijf leden bereikt en is het klaar om met een uitgebreidere taak verder te werken voor Groningen.