Het Erasmus MC heeft een vergunning aangevraagd voor een wetenschappelijk onderzoek binnen het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker. De aanvragers willen het interval onderzoeken tussen een negatieve coloscopie en de fecale immunochemische test (FIT). Er zijn aanwijzingen dat het huidige interval van 10 jaar te lang is. De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad concludeert in het advies van 2 mei 2024 dat het onderzoek wetenschappelijk deugdelijk is en beoordeelt de nut-risicoverhouding als gunstig.

De commissie concludeert dat het onderzoek wetenschappelijk deugdelijk is en beoordeelt de nut-risicoverhouding als gunstig

De commissie adviseert de minister van VWS om de vergunning te verlenen onder de voorwaarde dat de proefpersoneninformatie wordt aangepast aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Download