Er bestaat een reëel risico dat de deskundigheid die de overheid recent heeft opgebouwd op het gebied van investeringen in verdienvermogen weer verloren gaat. Dat schrijven WRR-onderzoekers Bart Stellinga en Michel van Duijnen in het WRR Working Paper Leren investeren. Lessen uit de ontwikkeling van het Nationaal Groeifonds (27 mei 2024). Zij waarschuwen: deskundigheid komt te voet, maar gaat te paard.

Ongeacht de toekomst van het Nationaal Groeifonds loont het om na te denken over de borging van de opgebouwde deskundigheid

De afgelopen jaren wordt weer nadrukkelijk naar de overheid gekeken om richting te geven aan economische ontwikkelingen. Hoe pakt de Nederlandse overheid dit op? En welke verschillende vormen van deskundigheid worden hierbij benut en ontwikkeld? Het Working Paper analyseert deze vragen met betrekking tot het Nationaal Groeifonds. Dat fonds werd in 2020 opgezet om door middel van publieke investeringen bij te dragen aan het toekomstige verdienvermogen.

De auteurs concluderen dat het bewonderingswaardig is hoe in een zeer korte tijd een behoorlijk goed functionerende organisatie tot stand is gekomen. Wel constateren zij dat de politieke haast waarmee het Nationaal Groeifonds werd opgezet niet strookt met de tijd die nodig is om relevante deskundigheid op te bouwen. Ook lijkt de complexiteit van het starten, monitoren en evalueren van groeifondsprojecten te zijn onderschat. Het stuk sluit af met een waarschuwing voor politieke grilligheid in het investeringsbeleid: deskundigheid komt te voet, maar gaat te paard. Ongeacht de toekomst van het Nationaal Groeifonds loont het om na te denken over de borging van de opgebouwde deskundigheid.

De deskundige overheid

Deze studie werd verricht in het kader van het WRR-project ‘De deskundige overheid’. Centraal in dat project staat de vraag welke kennis en kunde de overheid in huis moet hebben om de opgaven van deze tijd met succes het hoofd te bieden. Het Working Paper is dan ook geen evaluatie van het Nationaal Groeifonds en kijkt ook niet naar de uiteindelijke economische effecten, maar focust op de rol van deskundigheid.

Publicaties

  • Leren investeren. Lessen uit de ontwikkeling van het Nationaal Groeifonds

    In het Working Paper (nr. 59) Leren investeren. Lessen uit de ontwikkeling van het Nationaal Groeifonds kijken de auteurs naar de …

    Working Paper | 27-05-2024