De terugkeer van wolven in Nederland roept uiteenlopende reacties en nieuwe dilemma’s op. De toon in het maatschappelijke debat is vaak fel. Daarom moet er een landelijke uitvoeringsagenda komen met concrete maatregelen en is er meer aandacht nodig voor de sociale en emotionele kant van dit vraagstuk. Dat schrijft de RDA in de zienswijze Samen leven met wolven in Nederland (24 mei 2024). Vandaag heeftvoorzitter Jan Staman van de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) de zienswijze aangeboden aan minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof).

de overheid zal een overkoepelende visie moeten ontwikkelen die het provinciale kader van de huidige wolvenaanpak overstijgt

Aanbieding Samenleven met wolven

Beeld: ©RDA

Van der Wal heeft samen met minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) de RDA gevraagd een maatschappelijke dialoog te organiseren en te adviseren hoe we in Nederland kunnen samenleven met wolven. De resultaten van de dialoog vormen een belangrijke basis voor het advies. Uit de dialoog blijkt dat er zorgen bestaan over de veiligheid van mensen en hun (gehouden) dieren, en over de positie van de wolf en de bescherming van de natuur. In de bijeenkomsten werd duidelijk dat wolven in de leefomgeving van mensen angst, frustraties en conflicten kunnen veroorzaken. Hiervoor is nog te weinig aandacht.

Preventieve maatregelen

De RDA stelt dat er samenhangende maatregelen en acties nodig zijn voor zowel de korte als de lange termijn. Niets doen is geen optie. Aanvallen op gehouden dieren vragen om preventieve of beschermende maatregelen. Dat is in het belang van hun welzijn en helpt bovendien om conflicten te voorkomen. Overigens is het volledig weren van wolven niet mogelijk en in strijd met de wettelijke beschermingsstatus van deze dieren.

Volgens de RDA zal de overheid, als vertrekpunt voor een landelijke uitvoeringsagenda, een overkoepelende visie moeten ontwikkelen die het provinciale kader van de huidige wolvenaanpak overstijgt. Die visie geeft onder meer antwoord op de vraag welke ruimte primair bestemd is voor wilde dieren en de natuur. Zij benoemt ook onvermijdelijke keuzes in situaties waarin dierhouderij en wolven met elkaar botsen.

Betrouwbare informatie

Praktische kennis kan helpen om te kunnen omgaan met angstgevoelens voor wolven, maar er is hierover nog weinig bekend in de Nederlandse context. Er is wel veel algemene informatie beschikbaar, maar selectief of eenzijdig gebruik ervan kan leiden tot meer verdeeldheid en onbegrip. Betrouwbare informatie is daarom cruciaal en de overheid heeft daarin een grote verantwoordelijkheid. De RDA adviseert om een kenniscentrum, een meldpunt en een informatiepunt hiervoor op te richten.