Voor het openbaar bestuur zal 2024 een jaar zijn waarin op nationaal niveau opnieuw een politiek akkoord moet worden gesloten, met andere politieke verhoudingen en veel nieuwe volksvertegenwoordigers.

De grote en complexe vraagstukken van ons land vragen om een visie voor de langere termijn en goede verbindingen en samenspel tussen mensen en organisaties.

De grote en complexe vraagstukken van ons land vragen om een visie voor de langere
termijn en goede verbindingen en samenspel tussen mensen en organisaties. Heldere
randvoorwaarden voor het openbaar bestuur zijn daarvoor cruciaal.

Als onafhankelijk adviesorgaan van regering en parlement draagt de Raad voor het
Openbaar Bestuur (ROB) hier graag aan bij. In 2024 richten de activiteiten van de ROB
zich naast de actualiteit op drie themalijnen:
• Het gezag van de overheid
• Interbestuurlijke en financiële verhoudingen
• Democratie & Rechtsstaat

In ons Jaarplan 2024 vertellen wij u hier graag meer over.