Minister Dijkgraaf (OCW) reageerde deze week positief op de evaluatie van de AWTI over de periode 2019 tot en met 2022. De evaluatie verscheen in november 2023 en werd uitgevoerd door een externe commissie onder leiding van prof. dr. Reinhilde Veugelers. De minister onderschrijft de conclusie van de commissie en ziet kansen voor de verdere ontwikkeling van de AWTI. 

De AWTI is een professionele organisatie, de adviezen worden gewaardeerd en er is meer aandacht voor interactie met diverse belanghebbenden

Minister Dijkgraaf, die reageert mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK), onderschrijft de conclusie van de evaluatiecommissie dat het bestaansrecht van de AWTI buiten kijf staat. De AWTI is een professionele organisatie, de adviezen worden gewaardeerd en er is meer aandacht voor interactie met diverse belanghebbenden. Onder de nieuwe leiding van de voorzitter en secretaris-directeur is er een nieuw elan ontstaan.  Lees hier verder