Mensbeelden in beleid: er wordt veel over gesproken en er is veel over te lezen. Het is van groot belang, want mensbeelden liggen ten grondslag aan beleid en hebben daardoor veel invloed op hoe beleid uitpakt. Hoe haal je deze mensbeelden boven tafel? En sluiten ze aan bij de mensen voor wie het beleid bedoeld is?

Mensbeelden zijn onmisbaar bij de totstandkoming van beleid

Samenwerking voor bewust beleid: leermodule mensbeelden

Met deze veelgestelde vragen in het achterhoofd, hebben de Raad voor de Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)  de handen ineen geslagen en zich gericht op de beleidsmakers en de praktijk. Het resultaat is de ‘Leermodule Mensbeelden bij beleid’, waarmee beleidsmakers zelf aan de slag kunnen met mensbeelden. In de leermodule leer je wat mensbeelden zijn, en welke onbedoelde neveneffecten ze kunnen hebben in beleid. Je leert ze herkennen in je eigen werkcontext en hoe je er met elkaar over in gesprek kunt.

Klik hier voor de leermodule.

Cruciale rol mensbeelden in effectief beleid

Mensbeelden zijn onmisbaar bij de totstandkoming van beleid, door ze te expliciteren kun je controleren of het beleid de mensen bereikt voor wie het bedoeld is. Hiermee is de kans groter dat het beleid effectief is. Strookt het mensbeeld dat ten grondslag ligt aan het beleid niet met de realiteit dan is de kans groot dat het beleid niet doeltreffend is. In het slechtste geval is de invloed van mensbeelden desastreus, denk aan het toeslagenschandaal.

Integratie van theorie en praktijk

In deze leermodule combineren we theorie met opdrachten en voorbeelden uit de praktijk. We streven  ernaar dat je kennis en ervaringen over mensbeelden in integreert in jouw dagelijks werk. De opdrachten zijn ingestoken om de nieuwsgierigheid naar de mensbeelden te prikkelen. De voorbeelden uit de praktijk geven inzicht in hoe mensbeelden kunnen uitpakken in de uitvoering.

Onze speciale dank gaat uit naar alle betrokkennen die hun kennis met ons wilden delen voor deze leermodule.  En in het bijzonder naar Cynthia Claudius, Juul van Schaijk en Bert-Jan Trommel voor het delen van hun verhaal in de video’s.

In samenwerking met het SCP hebben wij een module ontwikkeld om mensbeelden te leren herkennen en erover in gesprek te gaan.

Zie ook