De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft informateur Kim Putters een open brief gestuurd. In deze brief van 23 februari 2024 benadrukt de ROB dat het herwinnen van gezag voor de nieuwe regering de belangrijkste opdracht is. Ook vraagt de ROB speciale aandacht voor de voorbeeldfunctie van regering en parlement als het gaat om het dragen en onderhouden van de rechtsstaat. Dit als vervolg op het recente advies ‘Het regeerakkoord als startdocument.’ 

Nederland moet snel aan de slag met grote vraagstukken; de nieuwe regering moet daaraan richting geven en daarmee gezag herwinnen

→ Lees de volledige brief.