In Nederlands leidingwater komen zeer lage concentraties asbestvezels voor. Dat levert volgens de Gezondheidsraad geen gezondheidsrisico’s op, zo staat in het advies ‘Blootstelling aan asbest via leidingwater’ (23 januari 2024).

Uit metingen blijkt dat de concentraties asbestvezels in Nederlands leidingwater heel laag zijn

Een deel van het drinkwaternet bestaat nog uit oude leidingen van asbestcement. Door slijtage of werkzaamheden kunnen asbestvezels in het leidingwater terechtkomen. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Gezondheidsraad gevraagd of dat een gezondheidsrisico oplevert.

Uit metingen blijkt dat de concentraties asbestvezels in Nederlands leidingwater heel laag zijn. Bij het grootste deel van de metingen waren de concentraties zo laag dat de aanwezigheid van asbestvezels niet vastgesteld kon worden.

In de meeste buitenlandse epidemiologische onderzoeken naar de effecten van orale blootstelling aan asbest in drinkwater waren de concentraties duizenden malen hoger dan in Nederland. In die onderzoeken werd geen verband gevonden tussen blootstelling aan asbestvezels in drinkwater en het optreden van kanker. De Gezondheidsraad concludeert daaruit dat blootstelling aan asbest in Nederlands leidingwater niet leidt tot een gezondheidsrisico. Dat geldt zowel voor het drinken van leidingwater als voor andere toepassingen zoals voedselbereiding.