Om de nieuwe Provinciale Statenleden te ondersteunen bij de vragen over de leefomgeving, zoals de milieukwaliteit, de woningbouwopgave, de zorg voor natuur en landschap, de toekomst van het landelijk gebied, of de bereikbaarheid van dorpen en steden, heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) een online magazine ‘Adviezen in beeld’ gemaakt.

Hiermee hoopt de Rli de Provinciale Statenleden te inspireren met hun werk.

In het magazine worden dertien adviezen in beeld samengevat. De beelden schetsen op hoofdlijnen de betreffende problematiek en de oplossingsrichtingen die de Rli heeft aangedragen. Hiermee hoopt de Rli de Provinciale Statenleden te inspireren met hun werk.

Meer informatie