In de position paper ‘Toekomstbestendige financiële verhoudingen’ vat  de Raad voor het openbaar bestuur (ROB) de discussie over de financiële verhoudingen in een aantal kernpunten kort samen. Waaronder het belang van spelregels. In de verhouding tussen Rijk en decentrale overheden staat het belang van eenduidige spelregels voorop: Rust-Reinheid-Regelmaat. Zonder die regels verworden de bestuurlijke en financiële verhoudingen tot machtsverhoudingen, waardoor gemeenten en provincies hun rol niet kunnen waarmaken. Strijd tussen overheden tast daarbij het gezag van de overheid als geheel aan.

De position paper is gebaseerd op de adviezen van de ROB van de afgelopen jaren.

De position paper is voor de deskundigenbijeenkomst bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen Rijk en decentrale overheden, 16 april 2024 Commissie Binnenlandse Zaken van de Eerste Kamer. De position paper is gebaseerd op de adviezen van de ROB van de afgelopen jaren. Het gaat dan vooral om het advies Rust-Reinheid-Regelmaat en het advies Raamwerk voor toekomstbestendige financiële verhoudingen.