Op 29 januari heeft de Sociaal-Economische Raad de SER Dataverkenner gelanceerd. Daarmee bieden Nederlandse bedrijven voor het eerst op grote schaal inzicht in de man-vrouwverhouding, streefcijfers en plannen om de ambities te realiseren. In totaal zijn de rapportages van ruim 2.000 bedrijven geanalyseerd.

Belanghebbenden zoals ondernemingsraden en aandeelhouders krijgen inzicht in de man-vrouwverhouding en diversiteitsmaatregelen van elk bedrijf

SER Dataverkenner
De SER Dataverkenner is een innovatieve digitale tool waarmee bedrijven op nationaal en sectoraal niveau, en per bedrijf, streefcijfers en plannen voor meer genderdiversiteit in de (sub)top delen. Hiermee kunnen ze van elkaar leren en zich door elkaars aanpak laten inspireren. Belanghebbenden zoals ondernemingsraden en aandeelhouders krijgen inzicht in de man-vrouwverhouding en diversiteitsmaatregelen van elk bedrijf.

SER Scorecard
Voorafgaand aan de lancering verzamelden bedrijven, sociale partners en andere belanghebbenden zich bij de SER. Tijdens deze bijeenkomst werden de resultaten gepresenteerd en werd de SER Scorecard 2024 van de Monitor Genderbalans in het Bedrijfsleven 2024 officieel aan minister Robbert Dijkgraaf van OCW overhandigd. De cijfers uit de Scorecard passen in een jarenlange trend. Het percentage vrouwen in raden van commissarissen is gestegen, mede door de invoering van het ingroeiquotum voor beursgenoteerde bedrijven. De voortgang van het percentage vrouwen in het bestuur stijgt licht, maar blijft achter. De sectorale verschillen zijn wel groot, zo blijkt uit de Scorecard van de Monitor. Nieuw voor bedrijven is dat zij moeten rapporteren over de subtop en het plan van aanpak. Ongeveer 4 op de 10 bedrijven (38%) beschikte over een formeel plan van aanpak voor het realiseren van de gestelde ambities. De subtop bestond eind 2022 voor gemiddeld 26,3% uit vrouwen. Voor een goede doorstroom naar het bestuur is het belangrijk dat de groei van het percentage vrouwen in de subtop gelijke trend houdt met de groei van het percentage vrouwen in het bestuur.

Tijdens de bijeenkomst wees SER-voorzitter Kim Putters op het belang van de verzamelde gegevens via het SER Diversiteitsportaal. Hij noemde het bijzonder dat ongeveer de helft van de bedrijven onder de wet heeft gerapporteerd. Hij benadrukte de mogelijkheden die deze inzichten bieden, samen met de lancering van de SER Dataverkenner, waarbij bedrijven van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren om genderdiversiteit in de top en subtop te bevorderen. Putters spoort bedrijven die nog niet gerapporteerd hebben aan om deze kans alsnog te grijpen.

Wet ‘Ingroeiquotum en streefcijfers’
Sinds 1 januari 2022 verplicht de Wet ‘Ingroeiquotum en streefcijfers’ ‘grote’ vennootschappen om jaarlijks te rapporteren aan de SER. De SER Dataverkenner en het SER Diversiteitsportaal spelen een cruciale rol in het stimuleren van diversiteit in het Nederlandse bedrijfsleven.