De Gezondheidsraad concludeert dat aanpassingen van het bevolkingsonderzoek borstkanker op dit moment niet tot een betere uitkomst zullen leiden. Wel verwacht de raad dat de screening binnen enkele jaren aanzienlijk verbeterd kan worden door de inzet van artificiële intelligentie (AI), risicostratificatie en nieuwe beeldvormende technieken. Dat staat in het advies ‘Verbetermogelijkheden voor het bevolkingsonderzoek borstkanker’ (12 maart 2024).

De raad concludeert dat het bevolkingsonderzoek zijn doel bereikt doordat het sterfte aan borstkanker vermindert

Vrouwen tussen de 50 en 75 jaar worden elke twee à drie jaar uitgenodigd om deel te nemen aan borstkankerscreening, die bestaat uit het maken van röntgenfoto’s van de borsten (mammografie). De raad heeft op verzoek van de staatssecretaris van VWS beoordeeld of het bevolkingsonderzoek binnen de huidige screeningscapaciteit verder kan worden verbeterd.

De raad concludeert dat het bevolkingsonderzoek zijn doel bereikt doordat het sterfte aan borstkanker vermindert. Op dit moment ziet de raad geen mogelijkheden om het onderzoek te verbeteren. Het aanpassen van de leeftijdsgrenzen van de doelgroep, bijvoorbeeld naar 45 jaar, zou binnen de beschikbare screeningscapaciteit geen betere uitkomst opleveren.

Over enkele jaren verwacht de raad voldoende wetenschappelijke onderbouwing voor de inzet van AI, risicostratificatie en nieuwe beeldvormende technieken als tomosynthese. Omdat de nieuwe ontwikkelingen rondom AI snel gaan, adviseert de raad om nu alvast voorbereidingen te treffen voor de implementatie hiervan.