Op woensdag 13 maart 2024 organiseert de Rli in Utrecht een conferentie over zijn advies ‘De uitvoering aan zet’. U bent van harte uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen en deel te nemen aan de discussie over het advies.

Zet in op een gelijkwaardige relatie tussen uitvoering en beleid, want alleen dan worden we in Nederland de problemen in de uitvoering ‘de baas’

Over het advies

In het advies ‘De uitvoering aan zet’, dat in december 2023 is uitgebracht, gaat de Rli in op de kloof tussen beleid en uitvoering. Want hoewel er op tal van terreinen beleidsdoelen en maatregelen zijn geformuleerd, worden deze vaak niet, niet volledig of niet op tijd, gerealiseerd. Zo blijven de grote maatschappelijke vragen van vandaag voortduren. Hoe doorbreken we dit?

Op basis van tien case studies identificeert Rli een vijftal obstakels:

  1. Stapeling, en daardoor de complexiteit van beleid
  2. Handelingsverlegenheid: terughoudendheid om stappen te zetten
  3. Ontoereikende organisatie rond de uitvoering
  4. Ongelijke verdeling van kosten en baten
  5. Structurele schaarste aan menskracht

Vervolgens schetst het advies oplossingsrichtingen en doet aanbevelingen om tot een grotere realisatiekracht te komen. Overkoepelend is de oproep: zet in op een gelijkwaardige relatie tussen uitvoering en beleid, want alleen dan worden we in Nederland de problemen in de uitvoering ‘de baas’.

Programma
Centraal staat de vraag: hoe komen we tot een betere realisatie van plannen in de praktijk? Hierover gaat dagvoorzitter Ruben Maes in gesprek met de deelnemers in de zaal, met voorzitter van de Rli-adviescommissie Jeanet van Antwerpen, en met verschillende panelleden met een achtergrond in beleid of juist uitvoering. Jan Hendrik Dronkers (secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) treedt op als één van de panelleden. Onderdeel van het programma is het contact leggen tussen wederzijds afhankelijke partijen die nu nog zijn gescheiden door de implementatiekloof.

Sprekers zijn Jeanet van Antwerpen (commissievoorzitter), Jop Fackeldey (Fackwerk), Evelien van Everdingen (Directeur Prolander), Jan Hendrik Dronkers (secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Huri Sahin (Burgemeester Rijswijk), Arno Visser (voorzitter Bouwend Nederland) en Heleen Aarts (CEO Amvest) en Jan Jaap de Graeff (voorzitter Rli)

Lees hier het programma

Locatie: Villa Jongerius in Utrecht.

Meer informatie
Lees meer over het advies ‘De uitvoering aan zet: omgaan met belemmeringen bij de uitvoering van beleid in de fysieke leefomgeving