EU-detachering is een groeiend fenomeen. Het aantal arbeidsmigranten dat bedrijven uit andere EU-landen naar Nederland detacheren, neemt toe. Het gaat om gedetacheerde arbeidsmigranten van binnen en van buiten de EU. In 2022 werkten er bijna 90.000 gedetacheerde arbeidsmigranten in Nederland. EU-detachering kent grote risico’s voor gedetacheerde arbeidsmigranten in arbeidsintensieve sectoren en ongewenste gevolgen voor de Nederlandse samenleving. Daarover gaat het nieuwe adviesrapport van de Raad voor Migratie ‘Geen derderangsburgers. De risico’s voor gedetacheerde arbeidsmigranten en de Nederlandse samenleving’.

In 2022 werkten er bijna 90.000 gedetacheerde arbeidsmigranten in Nederland

Op woensdagmiddag 13 maart neemt Karien van Gennip, demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het rapport in ontvangst tijdens een bijeenkomst aan de Koningskade 4 in den Haag.

Na de presentatie reflecteren Anna Ensing (Fairwork), Jurriën Koops (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en Rits de Boer (Nederlandse Arbeidsinspectie) op de bevindingen.

Esther van Rijswijk is deze middag gespreksleider.

Aanmelding

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is de uiterste aanmelddatum voor dit evenement verlopen.

Datum en locatie

Datum: woensdag 13 maart 2024 van 15:30 (inloop: 15:00u) – 17.00 uur
Locatie: Koningskade 4, Den Haag

Bij dit evenement is geen livestream beschikbaar.