Onlangs vond in de Glazen Zaal in Den Haag de lunchbijeenkomst ‘Samen leven met de democratische rechtsorde als fundament’ van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) plaats. Herman Tjeenk Willink (Minister van Staat) en Huri Sahin (burgemeester van de gemeente Rijswijk en ROB-raadslid) deelden hun perspectief vanuit verschillende generaties, achtergrond en ervaring.

Samen leven met de democratische rechtsorde als fundament

Den haag, 18 januari 2024.

Onder leiding van Yasmin Ait Abderrahman gingen zij met de aanwezigen in gesprek over de volgende onderwerpen:

  • Samen leven met de democratische rechtsorde als fundament
  • Het huidige functioneren van de overheid en de rol van de publieke ambtsdrager
  • De verhouding tussen overheid en burger

Terugkijken?
U kunt de gehele bijeenkomst hier terugzien.