De Sociaal-Economoische Raad (SER) heeft sinds 1 mei een bestaande informatieve arbo site onder haar hoede, het steunpunt RI&E. Het gaat om een platform dat ondernemers op weg helpt bij het maken van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De afgelopen jaren was de site in beheer bij TNO.

De SER zet zich in voor goede arbeidsomstandigheden, dat zijn belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig werken. Bij ons SER Arboplatform kunnen werkgevers, werknemers en arboprofessionals al terecht voor advies, kennis en inspirerende voorbeelden. De RI&E-site past goed in de SER-activiteiten rond het thema arbeidsomstandigheden

Site voor werkgevers

De RI&E-site richt zich vooral op werkgevers en branches. Werkgevers in Nederland zijn namelijk verplicht om een ‘risico-inventarisatie en -evaluatie’ te maken. Met een RI&E brengen ze alle arbeidsrisico’s binnen hun organisatie in kaart. De site biedt daarvoor informatie en praktische hulpmiddelen.

De helpdesk van deze site wordt nu door SER-medewerkers bemenst. Voorlopig houdt de site de huisstijl die voor Rie.nl was ontworpen.

Meer informatie