Onlangs zijn de heer W. Nagtegaal, vice-admiraal b.d., de heer prof.dr.ir J.G. Rots en de heer prof.ir. S.N.M. Wijte, voor de periode van 15 september 2023 tot 15 september 2027 benoemd tot lid van het permanent geworden Adviescollege Veiligheid Groningen. Zij waren ook in de afgelopen jaren lid van het tijdelijke adviescollege.

De drie leden zullen de werkzaamheden volgens de huidige taakbeschrijving voortzetten en de nodige voorbereidingen naar de nabije toekomst treffen, waarin het ACVG zowel in taak als samenstelling uitgebreid, respectievelijk meer divers, wordt.

Van links naar rechts: W. Nagtegaal, J. Rots en S. Wijte