De SER heeft tijdens de raadvergadering op 20 juni zijn werkagenda 2024-2026 vastgesteld.

ondernemerschap, waardig werk, duurzame groei en een inclusieve samenleving met een evenwichtige inkomensverdeling

werkagenda
Aan de hand van deze werkagenda worden keuzes gemaakt voor de onderwerpen waar de SER in de komende drie jaar mee aan de slag gaat.
De werkagenda is gebaseerd op de herijkte SER-doelstelling (het bevorderen van brede welvaart waarin samenleving, economie en milieu in balans zijn, hier en nu, later en elders) en de SER-visie Perspectief op brede welvaart in 2040. De agenda is daarom gestructureerd aan de hand van de vier domeinen van de SER-doelstelling: ondernemerschap, waardig werk, duurzame groei en een inclusieve samenleving met een evenwichtige inkomensverdeling.
De werkagenda is voor een periode van drie jaar (2024-2026), waarbij de prioriteiten jaarlijks vast worden gesteld. Daarnaast kan flexibel worden ingespeeld op vragen of prioriteiten vanuit kabinet en parlement, en ad hoc advisering en werkzaamheden.
Bekijk de agenda hier.