Eveline Nales (Wageningen Universiteit, master Environmental sciences) heeft met haar masterscriptie ‘Revitalizing Denim: Investigating the desirability of using high recycled proportions in Jeans production. An application of True Cost Accounting in the textile industry’ de SER-Scriptieprijs 2024 gewonnen. Zij ontvangt daarvoor een bedrag van 2000 euro.

inzicht in de voordelen en beperkingen van True Cost Accounting als model om werkelijke kosten in beeld te krijgen

©Dirk Holl

v.l.n.r.: Karin van Swam-Toonen (genomineerde); Evelien Nales (winnaar); Kim Putters (SER-Voorzitter); Kim van Berkel (genomineerde); Julia Schreurs (Eervolle vermelding)

Onderzoek en conclusies Eveline Nales

Ongeveer de helft van de jaarlijks geproduceerde kleding wordt binnen een jaar weggegooid. Om de hoeveelheid afval te verminderen, stelt de Nederlandse overheid als doel dat nieuwe kledingstukken in 2030 minstens 30% gerecycled materiaal bevatten. Recyclen biedt milieuvoordelen en kan relatief eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande bedrijfspraktijken, maar roept ook zorgen op over emissies, arbeidsintensiteit en kwaliteitsverlies. Eveline Nales onderzocht de optimale gerecyclede proportie in jeans via True Cost Accounting, met aandacht voor de balans tussen gerecycled materiaal, productlevensduur en milieueffecten. Haar scriptie belicht onder andere de uitdagingen van de True Cost Accounting methode, benadrukt het belang van verlenging van kledinglevensduur en geeft inzicht in de grootste milieu-impacten van zowel nieuw als gerecycled materiaal.

Anders dan de titel van deze winnende scriptie doet vermoeden ligt de grootste meerwaarde van haar onderzoek niet zozeer in het belang van de textielsector of de producenten van jeans. De jury ziet als een nog belangrijker resultaat het inzicht in de voordelen en beperkingen van True Cost Accounting als model om werkelijke kosten in beeld te krijgen. Dit dient als basis voor het bepalen van de optimale volgende stap in een proces van verdergaande verduurzaming, ook buiten de kledingindustrie. Daaraan bestaat in toenemende mate behoefte naar mate de negatieve effecten van uitputting van grondstoffen en klimaatverandering zichtbaarder worden. De jury hoopt dat het toekennen van deze prijs zal bijdragen aan een bredere inzet van True Cost Accounting en feliciteert Eveline Nales met haar baanbrekende en zeer leesbare werk.

Download de scriptie van Eveline

Andere genomineerden

De twee andere genomineerden, Kim van Berkel (Policy Economics, Erasmus Universiteit Rotterdam) en Karin van Swam-Toonen (Arbeidsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam) krijgen elk 500 euro.

‘Incentivizing social assistance recipients: Quasi-experimental evidence from trials with earnings exemptions in the Netherlands’:

Kim van Berkel werd getriggerd door de situatie dat voor veel bijstandsgerechtigden werken naast een uitkering niet loont. Het verdiende inkomen wordt namelijk verrekend met de bijstandsuitkering. Amsterdam en Rotterdam verruimden daarom in 2021 de bijverdienmogelijkheden, waardoor bijstandsgerechtigden er financieel (meer) op vooruit gingen als zij naast hun uitkering gingen werken. Zo werd werken ín de bijstand aantrekkelijker, alleen was net boven bijstandsniveau verdienen relatief juist minder interessant. Kim van Berkel onderzocht of hierdoor meer bijstandsgerechtigden aan het werk gingen en wat het effect was op uitstroom uit de bijstand. Zij concludeert dat de ruimere bijverdienmogelijkheden er inderdaad voor zorgden dat meer bijstandsgerechtigden naast hun uitkering gingen werken, maar dat van een eventuele lagere uitstroom uit de bijstand geen sprake was.

Download de scriptie van Kim

Gezagscriterium 2.0, ‘Een gespreid bedje of een kussen vol uitdagingen?’

De grens tussen werknemer en zelfstandige wordt in de moderne arbeidsverhoudingen steeds vager. Het onderzoek van Karin van Swam biedt een nieuwe kijk op deze afbakeningsproblematiek in een tijdperk van opkomende arbeidsplatforms en groeiende flexibiliteit in werkrelaties. Haar scriptie onderzoekt of herdefinitie van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek de toepassing van arbeidsrecht kan beïnvloeden. Karin van Swam presenteert de resultaten van een jurisprudentieonderzoek na heroverweging met het zogenaamde ‘inbeddingscriterium’. Karin concludeert dat gebruik van dit criterium veelbelovend lijkt bij het vaststellen of iemand een arbeidsrelatie heeft. Ook de rol van ondernemerschapselementen blijft daarbij een cruciale factor. Haar onderzoek onderstreept de noodzaak van een continue dialoog en heroverweging van juridische kaders om te blijven aanhaken bij de evoluerende arbeidsmarkt.

Download de scriptie van Karin

Jury

De jury van de scriptieprijs bestaat uit:

  • Kim Putters (voorzitter SER)
  • Tuur Elzinga (voorzitter FNV en vicevoorzitter SER)
  • Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW en vicevoorzitter SER)