Jaargang 12 – editie 1 2024

Hierbij sturen wij u de nieuwsbrief van de gezamenlijke nieuwsbrief van de adviesraden. Deze coproductie is een handzaam overzicht van onze komende en recent verschenen adviezen, publicaties, kabinetsreacties en activiteiten.

Nieuws

Denk mee over advies Lerarenopleidingen

De huidige beleidsontwikkelingen rondom lerarenopleidingen roepen vragen op over de borging van de bekwaamheid van aankomende leraren en de rol die verschillende actoren hierin...

Publieksbijeenkomst ‘Weg van de wegwerpmaatschappij’ gemist?

Heeft u de bijeenkomst over het advies ‘Weg van de wegwerpmaatschappij’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) op 7 februari 2024...

Terugkijken: ‘In gesprek met Herman Tjeenk Willink en Huri Sahin’

Onlangs vond in de Glazen Zaal in Den Haag de lunchbijeenkomst 'Samen leven met de democratische rechtsorde als fundament' van de Raad voor het...

Advies gevraagd over aanvragen bis 2025-2028

Staatssecretaris Fleur Gräper-van Koolwijk heeft de Raad voor Cultuur gevraagd om advies te geven over de subsidieaanvragen voor de culturele basisinfrastructuur 2025-2028. Een afschrift...

Adviesaanvraag Nationaal Slavernijmuseum

Staatssecretaris Fleur Gräper - van Koolwijk en Touria Meliani, wethouder van de gemeente Amsterdam, hebben de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad gevraagd om...

Kabinetsreactie op evaluatierapport AWTI

Minister Dijkgraaf (OCW) reageerde deze week positief op de evaluatie van de AWTI over de periode 2019 tot en met 2022. De evaluatie verscheen...

Publicaties

Discussienotitie ‘De deskundige overheid’

Hoe kunnen we de deskundigheid van de overheid vergroten? Is het vooral een kwestie...

Advies ‘Goed gefundeerd’

Veel gebouwen in Nederland zijn gebouwd op instabiele bodem. Daarom krijgen naar verwachting meer...

Advies ‘Een raamwerk voor toekomstbestendige...

Echte voortgang in de maatschappelijke problemen zoals klimaat, wonen en asielopvang kan alleen als...

Advies ‘Wijziging Rspog in verband...

Op 14 december 2023 ontving de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en...

Open brief aan informateur Kim...

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft informateur Kim Putters een open brief...

Advies ‘Oekraïne – standvastigheid, weerbaarheid...

Eind 2022 bracht de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) op verzoek van de Tweede Kamer...

Agenda

18 april 2024 – Dag van de Financiële Verhoudingen 2024

Op donderdag 18 april a.s. organiseert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) de Dag van de Financiële Verhoudingen 2024. Het centrale thema dit...

24 april 2024 – Werkbezoek gezamenlijke adviesraden

Adviesraden adviseren over complexe maatschappelijke vraagstukken en welke oplossingen daarvoor denkbaar zijn. Vaak vraagt het om een aanpak waarbij verschillende beleidsterreinen en actoren betrokken...

20 juni 2024 – Conferentie ‘Nederland voor toekomstige generaties’

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) organiseert op donderdag 20 juni 2024 een sprankelende conferentie in Utrecht. We nodigen u van harte...

De volgende editie van de Gezamenlijke Nieuwsbrief Adviesradenverschijnt rond 1 juli 2023.

Ik wil me voor deze nieuwsbrief afmelden.