Nieuwsbrief Adviesraden

Nieuwsbrief | jaargang 4 | nummer 3 | 14 juli 2017

  • Uitgelicht

AIV - De wil van het volk

In Europa is sprake van groeiende maatschappelijke vervreemding tussen burgers onderling en tussen burgers en de politiek. Terwijl de overheid geacht wordt haar burgers bescherming te bieden, hebben steeds meer burgers in Europa...  Lees meer »

Nieuwsbrief Adviesraden