Nieuwsbrief Adviesraden

Nieuwsbrief | jaargang 6 | nummer 5 | 18 december 2019

  • Uitgelicht

Algemene Rekenkamer – Diversiteit in vaste adviescolleges? Inspanning loont!

“Diversiteit is niet alleen een zaak van vrouwen en Nederlanders met een niet-westerse achtergrond. Het is een zaak van ons allemaal.” Francine Giskes, collegelid van de Algemene Rekenkamer, opende op 12 december het...  Lees meer »

Nieuwsbrief Adviesraden